KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Bölümü

Eğiticilerin Eğitimi Programı Tamamlandı-03.10.2019

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planında yer “eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek” ve “ akademik ve idari personelin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi” amaçları çerçevesinde Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen fakültemiz akademik personeline yönelik ölçme-değerlendirme, çağdaş eğitim yöntemleri ve kişisel formasyon konuları gibi alanları kapsayan Eğiticilerin Eğitimi Programı eğitimleri tamamlandı.

4’üncü grup eğitim programına Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları katılırken, katılımcılara katılım belgeleri Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programla verildi. Kapanış programında ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selma ATEŞ tarafından Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nail YILDIRIM ve programda görev alan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine çiçek takdim edildi.

Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın farklı disiplinlerde akademik kariyerini sürdüren öğretim elemanlarını bir araya getiren karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen gönüllülük esasına dayalı bir program olduğunu ifade eden Rektör CAN, yaşam boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak eğitimin niteliğini arttıran akademik çalışma ve projeleri desteklediklerini ifade etti.

Eğiticilerin Eğitimi Programının Koordinatörlüğünü yürüten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail YILDIRIM ise, programın amaç ve kapsamına ilişkin bilgiler vererek, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Rektör CAN ve üniversite yönetimine ile programı gönüllü bir şekilde destekleyen eğitmen, katılımcı ve idari personele teşekkürlerini ifade etti.

Eğitimler kapsamında ilk dersi Rektör Prof. Dr. Niyazi Can verirken, Dekan Prof. Dr. Nail Yıldırım program hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Tekerek, Dr. Özgür Örün ve Dr. Tuğba Altan “Öğretim Teknolojileri”,  Doç. Dr. Orhan Ercan “Eğitim İçerikli Film Gösterimi”, Doç. Dr. Serkan Ünsal “İletişim”, Doç. Dr. Gülay Bedir “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, Doç. Dr. Evrim Ural “Probleme Dayalı Öğrenme”, Doç. Dr. Ahmet Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış “Ölçme ve Değerlendirme”, Dr. Öğr. Üyesi Veda Yar Yıldırım “Yetişkin Eğitimi”, Dr. Öğr. Üyesi Esef Hakan Toytok “Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yelpaze “Yetişkin Eğitimi”, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Ağcam “Öğrenci Hak ve Ödevleri” konularında katılımcıları bilgilendirdiler. 

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Rektörlüğümüz, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Üniversitemizin ilgili birimlerine teşekkür eder, yeni eğitim-öğretim yılında başarı ve esenlikler dileriz.