KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Bölümü

5.ULUSAL 1.ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ -29.11.2018

Sakarya’da  15-17 Kasım 2018 tarihlerinde  düzenlenen 5.ULUSAL 1.ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ ne Bölümümüz öğretim elemanlarından  Öğr.Gör. Ayşe Aslı OKTAY yayınlanmak üzere gönderdikleri bilimsel çalışmaları (2 sözel bildiri) ile katılarak üniversitemizi temsil etmiştir ve  KSÜ SBF Hemşirelik Bölümünün adını  uluslararası platformda duyurmuşlardır.