KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Bölümü

V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ-29.11.2018

Antalya’da  20-23 Kasım  2018 tarihlerinde  düzenlenen  V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ’ne Bölümümüz öğretim elemanlarından   Öğr.Gör.Ruşen DARENDELİ ve Öğr.Gör.Feray DAL yayınlanmak üzere gönderdikleri bilimsel çalışmaları (2 sözel bildiri) ile katılarak üniversitemizi temsil etmiştir ve  KSÜ SBF Hemşirelik Bölümünün adını  uluslararası platformda duyurmuşlardır.